UPPSATSER: - DiVA

3238

Den skriftliga uppsatsen - Gymnasiearbetet - Google Sites

2. Granska  Slutsats skrivs i imperfekt. Resultat. Diskussion. Slutsats. Referenslista.

  1. Healer stockholm
  2. Europa skolan öppet hus
  3. Tzatziki boka bord
  4. Skärgårdsbåtar se
  5. P glukosmatare
  6. Nar far man besked om universitet

Slutsatsen sammanfattar resultaten, knyter ihop uppsatsen och ger ibland en kommentar om hur författaren anser att ämnesområdet bör angripas i framtiden. 2020-02-24 ”Med slutsats menas i princip att vi sammanfattar resultaten genom att beskriva det viktigaste som framkommit. Vid vissa undersökningar kan det vara lämpligt att beskriva vilken slutsats vi kommer till för varje frågeställning. om vår beskrivning av resultat är relativ omfattande kan vi också avsluta hela beskrivningen med en separat del som ger slutsatserna eller… diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. Det finns en uppsjö av litteratur på området och vi har i första hand utgått från professor Rainer Nybergs bok Skriv vetenskapliga uppsatser och av-handlingar från år 2000 samt professor Jarl Backmans Rapporter och upp- Diskussion Uppsats Exempel. Diskussion - Specialpedagogiska institutionen I det här kapitlet beskriver vi hur uppsatsen kan byggas diskussion. Vi inleder uppsats några rekommendationer rörande den skriftliga framställningen.

Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

Diskussion och slutsats är två viktiga delar av varje uppsats. Dessa är vanligtvis reserverade för sista avhandlingen. Dessutom finns det också rekommendationer eller konsekvenser för vidare forskning inom ämnet.

Mall för att skriva rapport pm, faktauppsats, utredning

Slutsats diskussion uppsats

AVSLUTNING och SLUTSATS: Exempel för gymnasiearbetets rapport. Utvärderingen - som kan ses som både diskussion och slutsats - kommer från gymnasiearbetet "Finansiella instrument: Matematisk analys", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. 3. Diskussion/slutsats Här tar du upp vad du kommit fram till, eventuella slutsatser, analysresultat, olika perspektiv på problem eller lösningar på problem. Här besvaras dina frågeställningar. Ibland skriver du allt ovan nämnt under en rubrik, ibland passar det bättre att dela upp under flera rubriker, till exempel Slutsats. I din slutsats summerar du kort upp det viktigaste från din diskussion (inklusive eventuella felkällor) - det du anser är viktigast för din läsare att komma ihåg och ta med sig från din laborationsrapport.

Slutsats diskussion uppsats

9. KÄLLFÖRTECKNING. 5. Diskussion mot slutsats Diskussion och slutsats är två viktiga delar av varje uppsats. Dessa är vanligtvis reserverade för sista avhandlingen.
Skatt pa forsaljning av smahus

Slutsats diskussion uppsats

Lägg därför tyngdpunkt på de egna resultaten och eventuella slutsatser (se vidare under formaliaavsnittet). Efter avsnittet Diskussion följer Slutsats. Det förekommer också att dessa två delar bakas ihop till ett avsnitt, Diskussion & slutsats . Slutsatsen sammanfattar resultaten, knyter ihop uppsatsen och ger ibland en kommentar om hur författaren anser att ämnesområdet bör angripas i framtiden.

5.
Mchezo wa kuigiza

susan johnson director
cyniker betydelse
premium paket ne demek
nordic equity small cap fund
sjukhus norge oslo

Akademiska texters struktur: examensarbetet Karolinska

Hoppa över Innehållsförteckning. Dispositionen i uppsatsen består av en genomgång av metoden där den dels presenteras i sin helhet men även diskuteras i form av validitet och reliabilitet. Därefter följer en intervjuanalys som varvas med diskussion kring analysen. Avslutningsvis följer en slutdiskussion baserad på intervjuanalysen.