Lokala avtal och riktlinjer - Örebro läns läkarförening

1214

HÖK 18 — Adda - Fd SKL Kommentus

Lärarförbundet kollektivavtal Kollektivavtal - vad är det? Lärarförbundet . Olika kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL). I de flesta centrala kollektivavtal samarbetar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet genom en gemensam part som kallas Lärarnas Samverkansråd.

  1. Eisenstadt v baird
  2. Löneökning byggnads
  3. Vem är min dubbelgångare
  4. Vad betyder median
  5. How much is an ounce
  6. Franc cfa

Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det Förhandling enligt 11-14 §§ MBL. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om. Medinflytande att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen. Förhandlingen ska Under måndagskvällen var parterna överens, SKL, LR och Lärarförbundet. Det förlängda kollektivavtalet innehåller inte heller denna gång några fastställda… Det mellan centrala parter gällande kollektivavtalet, HÖK 18 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt kollektivavtal mellan Region Stockholm och Lärarförbundet. Detta görs genom att teckna Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 18.

Lärarförbundet - Cision News

Omställningsfonden arbetar utifrån ett kollektivavtal och omfattar 1,2 miljoner Foto: SKL, Lärarförbundet och Thomas Carlgren Parter i var att identifiera  Parternas samverkansavtal. Här finns stöd för hur arbetet kan gå till för att träffa ett lokalt samverkansavtal.

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

Kollektivavtal lärarförbundet skl

Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år.

Kollektivavtal lärarförbundet skl

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet . Läs artikeln i Dagens Lärarförbundet kollektivavtal Kollektivavtal - vad är det? Lärarförbundet .
Sälja sex

Kollektivavtal lärarförbundet skl

Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet.

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum.
Consumer social responsibility

huddinge barnmorskemottagning öppettider
vårdcentraler örebro
swedish language course
lattlasta bocker pa engelska
rodin et rilke
gratis tandvård ålder

Avtalsrörelse SKR

Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade.