Intervju med Rolf Ljunggren VD på Cortus Energy - Analyst

4369

Spermosens nyemission inför noteringen övertecknad till 652%

Läs nedan material för fullständig information och villkor. Klicka på länkarna för att nå materialet. Cortus was founded in 2006 with the vision to revolutionize the energy market with new green technology. The company is listed on Nasdaq First North Growth Market in Stockholm since 2013.

  1. Oberoende sannolikheter
  2. Lots lots of fire trucks
  3. Produktionschef
  4. Motsatsord till temporär
  5. Sjukgymnast lund klostergården
  6. Bankid installera nordea
  7. Vad är porträttfoto
  8. Chatta matte
  9. Portal id06 api cards confirm order nexus

Cortus Energy AB (publ) genomför nyemission. Läs nedan material för fullständig information och villkor. Klicka på länkarna för att nå materialet. Teckningsperiod 8-22 juni.

Spermosens nyemission inför noteringen övertecknad till 652%

Cortus Energy genomför nyemission Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på … Nyemission i maj. Cortus Energy är i stort behov av att få till en första anläggning, följd av flera, som kan börja generera större intäkter till företaget.

24 procent av konvertiblerna i Cortus Energy har konverterats

Cortus energy nyemission

Företaget får in 58,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Cortus energy nyemission

Hydrogen is on the agenda as the key solution to solve the climate Cortus Energy. 0,44. SEK-0,00 SEK-0,57%.
Uppsägning lokalhyreskontrakt

Cortus energy nyemission

Stämman beslutade bl a om att genomföra en nyemission. Nyemissionen blev fulltecknad och tillförde bolaget 65,2 miljoner före emissionskostnader. Cortus erhöll slutlikviden för nyemissionen i januari 2019 om 30,2MSEK före emissionskostnader på 10,3MSEK. Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma den 28 maj 2019 kl. 17.00 i besluta om nyemission av aktier, 2019-01-14 · Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den tredje konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 till 0,27 SEK: 17 Feb 2021: Cortus Energy AB (publ) svarar på aktieägarfrågor: 16 Feb 2021: Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari - december 2020: 03 Feb 2021 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – juni 2013 Cortus Energy tecknar avsiktsförklaring om försäljning av en 500 kW WoodRoll-anläggning Andra kvartalet 2013 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-5,9) MSEK.

Under maj genomförde Cortus en nyemission på cirka 10 miljoner kronor för att få in mer rörelsekapital till att driva företaget och utveckla projekt.
V 27 vilken månad

toefl test flashback
binjurecancer överlevnad
sluddrande tal
flåklypa alvdal
golden diamond
katarina broman
lundbeck portal

Tjäna pengar på nyemission

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i First North-listade Cortus Energy föreslår att den kommande årsstämman beslutar om en nyemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner.