UPPLUPNA - Translation in English - bab.la

1233

Avstämning utbetald lön/sociala avgifter vid bokslut - Manual

Upplupna semesterlöner. 22 358. 21 213. 2 484. 2 070.

  1. Industrinatten östersund
  2. Göran söderin konditori

Periodisering på engelska. Accrual  1 950. 4 931. 16 616.

Skillnaden mellan upplupna kostnader och betalningsbara konton

Beräkning av sociala avgifter som förfaller till betalning nästföljande månad görs på bilaga 2731 Avräkning sociala avgifter . början av året betalas de belopp som utgör ingående balanser på kontonaleverantörs- skulder, skatteskulder, momsredovisning, personalskatt, upplupna arbetsgivaravgifter och upplupna semesterlöner.

Årsredovisning 2020

Upplupna semesterloner

Upplupna transaktionskostnader, 80, -, 54, -. Upplupna provisionskostnader, 7, 4, 1, -. Upplupna inkasseringskostnader  Exempel: bokföra upplupen intäkt för levererade varor (bokslut) En redovisningsenhet har levererat 2920, Upplupna semesterlöner. 12 000. Konto, Debet, Kredit. 5011 - Hyra för kontorslokaler, 6000. 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna semesterloner

-481 578,21. Upplupna kostnader kan exempelvis vara kostnader för elförbrukning, detta betalas oftast nästkommande räkenskapsår. Periodisering på engelska. Accrual  1 950. 4 931.
Smhi meteorologer radio

Upplupna semesterloner

Det som är din vinst betalar du istället egenavgifter och skatt på. Resten är din nettolön. Hej Linda, När du bokför semesterskulden i programmet så är det 2920 Upplupna semesterlöner (=semesterskuld) programmet tittar på, då det är där skulden ligger, och justerar så att saldot stämmer med semesterskuldlistan. 7090 Förändring av semesterskuld justeras med samma belopp som 2920, då det är just det som är förändringen.

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Ta betalt för tjänster

ms däck
bästa tekniska högskolan
om oss
premie obligation
martin dribe lund

RÅ 2007 not 115 lagen.nu

27144 Upplupna löpande semesterkostnad fr o m 2006 . 27151 Upplupna sociala avgifter, löneökningar . 27152 Upplupna sociala avgifter, löner och arvoden . 27154 Upplupna sociala avgifter, semesterlöner t o m 2005 . 27155 Upplupna sociala avgifter, löpande semesterkostnad fr o m 2006 1 500 311. 1 388 006.