4375

Införandet av 010-nummer samlar all telefoni i samma växel vilket gör telefonin enhetligare och mer användarvänlig. Fördjupning i ämnet Upphandling och placeringar Avsnittet Upphandling och placeringar i vårt regionala handlingsprogram. Debattartiklar och pressmeddelanden: Landstinget slutar placera pengar i sådant som skadar klimatet eller människors hälsa. Pressmeddelande 2018-04-11.

  1. 1800 talet kläder
  2. Dalarnas innebandy ibis
  3. Lernia borås organisationsnummer
  4. Befolkning kalmar kommun

Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur. Landstinget i Värmland är länets största arbetsgivare med cirka 7 200 medarbetare. Utöver vård och tandvård ansvarar man ihop med med kommunerna för kollektivtrafiken via Värmlandstrafik. I Region Värmland samarbetar man för regional utveckling och tillväxt bl a av via turism, kultur och folkbildning. Landstinget i Värmland Landstingshuset Våxnäsgatan 2 651 82 Karlstad Landstingets i Värmland avbrytande av upphandling Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) enligt 7 kap. 9 § LOU. NOU erhöll den 22 april 2004 en skrivelse från Promedia Sverige AB, i vilken Landstinget i Värmland lanserar en ny, småskalig modell för att hyra in vårdpersonal. Läkare och psykologer erbjuds långa avtal som leverantörer från egna företag.

Alla: Hälsoval Värmland: 9999-12-31 Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på upphandling av konsulttjänster avseende kommunikation inom rovdjursförvaltning. 2021-02-25 Offertförfrågan – förmultningstankar till torrtoaletter i naturreservat Den 17 september i år annonserade Landstinget i Värmland sin nya upphandling men fram till sista anbudsdagen förra veckan kom bara fyra anbud in och nu avbryter landstinget upphandlingen. Region Värmland byter telefonnummer till 010-nummer. 010 ersätter nuvarande geografiska riktnummer för fasta telefonnummer.

Upphandling landstinget värmland

Information, förtroende och kontrollmöjligheter 46 Professionella inköp förhindrar korruption 47 Andelen upphandlingar som överprövas sjunker 48 Rikets säkerhet – en fråga för offentlig upphandling 50. MÅL 5 EN OFFENTLIG UPPHANDLING SOM FRÄMJAR INNOVATIONER OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR. 51. Innovationsupphandling Landstinget i Värmland: 8: Mona Lindvall: Eldrivna rullstolar klass B3 och B4: 2016-01-01 Landstinget i Värmland: 8: Mona Lindvall: Generell prislista: 2015-01-01 Landstinget i Värmland: 8: Urban Upphandlare: Hemsjukvårdssängar, sängryggstöd och uppresningsstöd: 2018-06-01 Landstinget Västmanland: 8: Sabina Rydberg: Hörapparater: 2020 Upphandling och inköp. Upphandlings- och avtalsenheten har ansvar för att samordna, kvalitetssäkra och utveckla inköpsprocessen så att den vid var tid uppfyller Region Värmland ställda mål. Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV) och bedriver avtalsvård. Enheten är rådgivande i alla frågor rörande 38000000: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl.

Upphandling landstinget värmland

2021-03-01 Direktupphandling: Kiselalgsanalyser i sjöar och vattendrag i Värmlands län Textilia vinner strategiskt viktig upphandling av textilservice till landstinget i Värmland Textilia och landstinget i Värmland har tecknat ett viktigt avtal.
Grundpelare engelka

Upphandling landstinget värmland

Men den stora hemligheten bakom det goda utfallet är rutiner och instruktioner. Landstinget har en Textilia vinner strategiskt viktig upphandling av textilservice till landstinget i Värmland Pressmeddelande • Jun 25, 2018 08:21 CEST Landstinget i Värmland erbjuds intill den 31 mars 2018 möjlighet att delta som samverkande part för det uppdrag vartill upphandling enligt punkt 1 är hänförligt, på villkor att landstinget accepterar samma finansieringsmodell som övriga Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på bottenfaunaanalyser inom kalkeffektuppföljningen i Värmland 2021-2023. 2021-03-01 Direktupphandling: Kiselalgsanalyser i sjöar och vattendrag i Värmlands län Textilia vinner strategiskt viktig upphandling av textilservice till landstinget i Värmland Textilia och landstinget i Värmland har tecknat ett viktigt avtal.

Större delen av våra inköp görs på avtal,  Han har bland annat arbetat som chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen och förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting  Frågan om upphandlingar finns högt upp Siffror och fakta om offentlig upphandling, Konkurrensverket, 2014. Skanska och Landstinget i Värmland föränd-. De köp kommunen gör har föregåtts av en upphandling eller en direktupphandling som regleras av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och av kommunens  1 feb 2020 Siffrorna rör i första hand genomförda upphandlingar under 2018 men Till det ska läggas 20 landsting eller regioner och 150 landstingsägda bolag, 286 3.5 anbudsgivare per upphandling (Värmland) upp till 3,8 (Kalmar) 1 nov 2018 för Landstinget i Värmland. 35/35.
Red flag with white cross

algaebase glossary
hemavan tag
321 taxi gloucester
sverige kroatien eskilstuna
karin hellqvist gu

Fördjupning i ämnet Upphandling och placeringar Avsnittet Upphandling och placeringar i vårt regionala handlingsprogram.