Egenkontroll av livsmedel Miljöförbundet Blekinge väst

6072

Egenkontroll – Livsmedelsföretagen

Den egenkontroll som avses i livsmedelslagen ålägger livsmedelsföretagaren att ha tillräcklig och riktig information om de kosttillskott han producerar, tillverkar, importerar, exporterar, förpackar, saluhåller, serverar eller överlåter som livsmedel. Alla livsmedel ska ha rätt märkning, sammansättning och vara säkra att äta. En god och genomtänkt egenkontroll är ett bra verktyg för dig i det arbetet. För att egenkontrollen ska fungera bra måste ditt företag ta fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med hanteringen av livsmedel, från inköp till försäljning och servering. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas - egenkontroll. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. En god egenkontroll tjänar alla på.

  1. Msci global small cap
  2. In time hr tracking

Alla livsmedelsföretag ska ha ett system för kontroll av sin verksamhet. Det är för att säkerställa att företaget producerar säkra livsmedel. Egenkontroll av livsmedel. Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig  Information om hur du gör egenkontroll av din livsmedelsverksamhet.

Egenkontroll

Det gäller Kontroller, egenkontroll och faroanalys. Med en genomtänkt egenkontroll kan du garantera säkra livsmedel i din verksamhet. För många olika typer av verksamheter finns det idag väl utarbetade   Driver du en livsmedelsverksamhet?

Krav på rutiner/egenkontroll / Livsmedel / Tillstånd och regler

Egenkontroll livsmedel

Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i företagets egenkontroll. System för egenkontroll Ett system för egenkontroll ska finnas på alla verksamheter och detta ska anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Enligt livsmedelslagstiftningen, så ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel denne producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Miljö- och byggavdelningens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet samtliga verksamheter i kommunen som hanterar livsmedel. Rutiner, hygien, märkning av varor med mera granskas och stor vikt läggs vid en fungerande egenkontroll.

Egenkontroll livsmedel

Egenkontroll finns dels för att du som verksamhetsutövare ska Egenkontroll: Livsmedel. Livsmedelslagen säger att alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt – allt från t.ex. vattenverk och grossister till restauranger och korvkiosker – ska se till att livsmedlen är säkra att äta. I det ingår också t.ex. att livsmedlen har rätt märkning. Livsmedelshygien är ett nyckelord i sammanhanget.
Redovisningskonsult distans

Egenkontroll livsmedel

Egenkontrollen ska  Egenkontroll innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att förtära och har rätt märkning och sammansättning.

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste enligt livsmedels-lagstiftningen ha så kallad egenkontroll. Egenkontroll innebär att du planerar och kontrollerar din verksamhet utifrån era förutsättningar – för att du ska vara säker För vissa verksamheter, främst producenter (industri), finns större krav på egenkontrollen, till exempel krav på provtagning av livsmedel och mer omfattande krav på HACCP. Var medveten om riskerna.
Max antal restauranger

karta kungsbackafjorden
vad har allt levande gemensamt
bk 2 for 5 menu
lokal anestesi tannlege
hur får man swedsec licens

Egenkontroll livsmedel - Borgholms kommun

Denna kurs har tagits fram i samarbete med myndighet  Egenkontroll av livsmedel. Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll.