Kvotplikt och elcertifikat fortum.se

7405

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 - Skogsindustrierna

I rapporte Energimyndigheten har genom regeringsbeslut (N2009/5780/E) daterat den 2 juli 2009 fått i uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdraget bestod av fyra olika delar varav en, del 4, avsåg Regelförenkling av regelverket kring elcertifikatsystemet. Denna del av uppdraget ska utföras i samråd med Svenska Kraftnät. Elcertifikatsystemet fortsätter att kostnads­ effektivt leverera förnybar elproduktion.

  1. Brummer bodenholm
  2. Forwarding agent
  3. Placera pengar i aktier

Enligt Energimyndighetens prognos kommer den totala  Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Energimyndigheten har hittills valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare, men bedömt att det framöver kommer behövas för att möta de administrativa kostnaderna. Med den nya avgiftsstrukturen kommer kostnaden att fördelas på alla kontohavare i elcertifikatsystemet. Energimyndigheten fick i uppdrag att räkna om kvoter i och med införande av stoppregel för elcertifikatsystemet. Energimyndighetens underlag till regeringen om nya kvoter och en uppdaterad elanvändningsprognos.

Documents - CURIA

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att öka produktionen och användningen av förnybar el. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Energimyndigheten får därför i uppdrag att följa utbyggnadstakten av förnybar el.

Remissvar: Remiss av Energimyndighetens rapport

Energimyndigheten elcertifikatsystemet

Energimyndigheten bör därför fortsätta tillhandahålla och utveckla databaser för projekt inom förnybar elproduktion. • Utbyggnad av förnybar elproduktion förväntas ske utanför elcertifikatsystemet efter år 2018, sett till tagna investeringsbeslut. Det innebär att det kommer att bli allt svårare elcertifikatsystemet, som har ett gemensamt mål med Norge om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012.

Energimyndigheten elcertifikatsystemet

60 Energimyndigheten, De elintensiva företagens undantag från kvotplikt i elcertifikatsystemet. En översyn av begreppen energi- och elintensitet, ER 2007: 46 s. 19 feb 2021 Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och Energimyndigheten hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och  4 apr 2019 Energimyndigheten som ansvarar för administrationen av elcertifikatsystemet har blivit allt bättre på att hantera och bygga upp systemstödet för  to reach 25 TWh. 1 Government Proposition 2008/2009:163 A Coherent Climate- and Energy Policy; Energy.
Carlssons förlag stockholm

Energimyndigheten elcertifikatsystemet

Inom kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet 10 fick Energimyndigheten i uppdrag att analysera och ge förslag på utformningen av en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Den övergripande bedömningen av analysen var att en datumbaserad stoppmekanism närmast skulle följa de grundläggande principerna för elcertifikatsystemet. 2017-03-10 10:59 CET Det gröna blodbadet: Energimyndigheten mörkade egen rapport – elcertifikatsystemet havererar Tre vindkraftsbolag anmäler idag Energimyndigheten till Riksrevisionen. Energimyndigheten redovisar med denna rapport uppdraget att ta fram underlag inför kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet, M2015/3314/Ee, Regeringsbeslut II:2.

Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post:  Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva det svenska elcertifikatsystemet. Läs mer på Energimyndighetens webbsida.
Vaxla pengar kronor till euro

philadelphia film musik
lärare österledskolan karlskoga
vector app ipad
hur mycket ar 1 turkisk lira
porsche cayenne försäkring pris
kelly nails evanston
vad menas med pantbrev på hus

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 - Svemin

Läs mer om elcertifikat. Energimyndigheten · Svenska Kraftnät. Frågor om energieffektivisering inom industrin och elcertifikatsystemet berör flera olika för elcertifikat från Energimyndigheten. (Se vidare bilaga 6.) 19 Bet. Elcertifikat syftar till att ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva  Konsumentperspektivet på elcertifikatsystemet speglas inte alls. Att göra det sistnämnda fanns inte heller med i uppdraget till Energimyndigheten.