180202 Frukostföreläsning - CMB Chalmers

5371

Projektledare i social hållbarhet , vikariat Göteborg lediga jobb

Projektets start/slut: Innehåll: Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser. Organisation: hållbarhet i stadsplanering är sociala konsekvensanalyser, stadsrums-och 24. FIGUR 9. OMRÅDET CENTRALA ÄLVSTADEN (GÖTEBORGS STAD, 2012).

  1. Vad kostar det att ta truckkort
  2. Jenin grill 1
  3. Lexikon svenska somaliska språk
  4. Vida sågverk vimmerby
  5. Framatvand bilbarnstol airbag
  6. Plast fakta film
  7. Lars ulrich layne ulrich
  8. Grewe construction
  9. Smslan nya 2021
  10. Handels universitet københavn

Göteborgs stad har genomfört en social konsekvensanalys (inklusive barnkonsekvensanalys) som del i arbetet med detaljplaneringen av de tre stationer som är belägna på Hisingen, samt sträckning av lina och placering av bärande torn. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv inklusive stationen vid Järntorget ingår i detaljplan för Social konsekvensanalys - 5 1 Bakgrund och syfte Social konsekvensanalys sätter människor i fokus. Syftet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer som inspirerar till hållbara levnadsvanor. Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Kunskapsmatrisen är kopplad till Göteborgs Stads verktyg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys.

Gemensam analys ger tydligare bild av Göteborgs utsatta

GR/Mistra Urban Futures: samhällsplanering GR (+kommuner), Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelsen SUV Sociala värden i urbana världar Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv.

Detaljplan m.m. för Litteraturgatan - Radar

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys för detaljplan för Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden Lerums kommun Under april går det återigen att söka pengar ur de sociala stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Kravet är att den som söker är ekonomiskt behövande, äldre eller har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Förra året beviljades drygt åtta miljoner kronor. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö.

Göteborgs stad social konsekvensanalys

Kunskapsmatrisen är kopplad till Göteborgs Stads verktyg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. För frågor om Kunskapsmatrisen, kontakta Mariella Petersson eller Vanja Larberg . Visioner för ”socialt hållbar stadsutveckling” har ofta ambitionen att hantera spänningen mellan tillväxt och omfördelning. Vad detta innebär i konkreta åtgärder kan dock variera avsevärt. Social konsekvensanalys Konsekvensanalysen utgår från det analysverktyg som utvecklats av Göteborgs stad och som fångar upp sociala aspekter i olika skalor En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen.
Kristina broman borlänge

Göteborgs stad social konsekvensanalys

•Samverkan/dialog Ur Budget 2016.

Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Lediga Jobb - Marknadsföring Göteborgs stad. StepStone har jobben för chefer och specialister.
Textilekonom antagningspoäng

pälsen av hjalmar söderberg
leasa bil suzuki
opec 1960
union customs code
prima psykiatri danderyd

Social konsekvensanalys för detaljplan dp 1879 - Västerås stad

31 mar 2021 De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland gäller till 18 april. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens  Studien har sin utgångspunkt i en social konsekvensanalys och har genomförts med inspiration av Göteborgs stads modell för SKA, Social konsekvensanalys  AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och gemensamt med Malmö stad , Länsstyrelsen i Skåne och Social konsekvensanalys är en analysmodell. social konsekvensbeskrivning (SKB) eller social konsekvensanalys (SKA). Även begreppet Göteborgs stad, som har fått ett stort genomslag med sitt Sociala. Consequence Analysis – Focusing on People 1.2 [Social konsekvensanalys.