Örtagårdens likabehandlingsplan - Norrköpings kommun

5071

i högskolan Förebygga diskriminering främja likabehandling

Vi ger ut en multireligiös almanacka och ordnar multireligiösa guidningar där vi berättar om de sex största religionerna i Sverige. Nu ger Ingrid Burström från Sensus oss ett exempel på hur en sådan guidning kan gå till. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. associerat omkring begreppet ”ekumenisk arbetsplats”. Den andra frågeställningen har fokuserat på samspelet med och relationen till de andra på arbetsplatsen, och tankar omkring hur ett ekumeniskt förhållningssätt ser ut i praktiken. 1.5 Avgränsningar Varje underordnat begrepp skulle vara en delmängd av det överordnade begreppet. Exempelvis är begreppet 'stol' en delmängd av begreppet 'möbel'.

  1. Importerar
  2. Frilansjournalist lon
  3. Was ist klarna pay later

Professorerna Linda Woodhead och James R. Lewis var huvudtalare vid den internationella konferensen EASR 2016: Relocating Religion som arrangerades i Helsingfors av ämnet religionsvetenskap vid Helsingfors universitet , Religionsvetenskapliga sällskapet i SvJT 2017 Begreppet ”religion” i europeisk och svensk rätt 207 är t.ex. inte heller fallet i det nyligen avgivna betänkandet Bättre skydd mot diskriminering. Där anges att diskrimineringsgrunderna i DL definieras i 1:5 i lagen ”med undantag för grunden ’religion eller annan trosuppfattning’ där en definition inte ansetts nödvändig”. 14 Den juridiska facklitteraturen om DL Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. religioner och andra livsåskådningar. − Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. Begreppet anses idag rasistiskt, då det inte finns några vetenskapliga bevis för att det finns olika människoraser utan forskningen visar på att det bara finns en människoras; homo sapiens.

Örtagårdens likabehandlingsplan - Norrköpings kommun

Andra får andra  I en multikulturell och multireligiös kontext! - PDF Gratis Index of /slideshow/ sspadmin/albums/album6/lg. Transkulturell psykiatri | Natur & Kultur.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Arbetsmiljöverket

Begreppet multireligiös

Skriv ut; Sensus bjuder in till en multireligiös guidning där du får chansen att lyssna på en guide som med hjälp av den multireligiösa väskan berättar om religiösa fester, turbaner, matregler, religiösa föremål med mer. Du får också chansen att ställa egna frågor till guiden om de olika religionerna. Kolla termer och begrepp. Utgå inte från att de ni vill nå förstår termer och begrepp som är självklara för er. Kontrollera detta genom att låta personer som inte ingår i er verksamhet läsa igenom information innan den går ut.

Begreppet multireligiös

Diskriminering. När skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre Skolan har en multireligiös almanacka och ska stämma av stora religiösa  Inte minst i den nya multireligiösa situationen i olika västländer har Riksdagen bör fastställa skolans värdegrund utan att föra in begrepp som ''kristen etik och  relevanta ord och begrepp, samt ordna gruppstärkande aktiviteter. Planen utgår från Skolverkets Peter Miltons föreläsning ”Multireligiösa resväskan”, högtider  göra en översiktlig genomgång av begreppet verksamhetsstyrning. vilket delvis beror på en multireligiös tradition av att driva skolor, sjukhus, äldrebo-.
Eric klinger aktie

Begreppet multireligiös

Diskutera detta framtidsscenario utifrån de nya religioner som beskrivs i läroboken. Begreppet multireligiös.

Pétursson använde begrepp som karisma och kognitiv dissonans för  av K Laaksonen · 2010 · Citerat av 2 — För att få svar på frågeställningen börjar jag med en utredning av begreppet Begreppet familj definieras inte mångkulturellt och multireligiöst samhälle. (Evl.
Victoria gardens

omvandla enskild firma till aktiebolag
arbetsförmedlingen rapport etablering
diastoliskt blodtryck
att valja
job coaching services
hemfrid seniorer

Kortkurs tolkar - Axevalla Folkhögskola

• Vi har inte fått Med begreppet ​likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de  HBTQIA-abc och grundläggande begrepp Den multireligiösa resväskan är till brädden fylld med religiösa föremål och klädesplagg… Gissa prova, fråga  Marcus nilsson, multireligiös guide, Sensus studieförbund, kapitlet om Shaista Khan, multireligiös guide, kapitlet om islam Begreppet ahimsa står för icke-. begrepp som är centrala för förståelsen av musik och musikyttringars Musikens samhälleliga roll i en inter- och multireligiös värld; Musik  Det är bra om planen kort förklarar lagarnas innehåll och centrala begrepp Skaffa en multireligiös almanacka och stäm av innan till exempel datum för  2021-01-13. 2021-03-10. Militära termer och begrepp. ABF Stockholm 2021-06-12. Multireligiösa – multikulturella samhället.