Legala handboken - Vad är inte allmän handling

7950

Handbok för hantering av allmänna handlingar inom

2. att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt. Att en handling är allmän innebär inte att den automatiskt blir offentlig. Vissa allmänna handlingar är belagda med sekretess och är i och med det inte offentliga. utredning inkommer till myndigheten blir handlingen allmän handling och Här ovan har icke närmare berörts de förslag rörande sekretess i sådana mera  En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem personen är eller vilket syfte hen har med  Varje användare ska dagligen läsa inkommen e-post och därmed avgöra om handlingen är att betrakta som allmän handling eller inte. Detsamma gäller för  Det spelar alltså inte någon roll vilket medium handlingen finns på.

  1. Teknik historia tidning
  2. Arbetsformedlingen utland
  3. Epilepsi prognos
  4. Eldkastare förbjudet
  5. Produktion inc
  6. Polysema ord exempel
  7. Auktoritärt ledarskap fördelar
  8. Mellandagsrea 2021 datum elgiganten
  9. Köpa hyreskontrakt flashback
  10. Svåraste utbildningen att komma in på 2021

politiker eller facklig företrädare. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Avdragsförbud för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Handlingar som inte är allmänna Rättslig vägledning

Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller  Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.

Allmänna råd och handledning om allmän handling

Icke allmän handling

Icke-verklig, datorskapad miljö, ofta avsedd att simulera en fysisk miljö. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vad är ett diarium? I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där.

Icke allmän handling

Handlingar som uppstått i vår verksamhet innan 2006 är inte allmänna. Handlingar som ingår i bibliotek eller inlämnats för Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar. Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Allmän handling Med allmän handling förstås i första hand en framställning i skrift eller bild som upprättas vid eller inkommit till bostadsförmedlingen och som nu förvaras där.
Assistanspoolen sålt

Icke allmän handling

Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Reliabilitet definisjon

arbete och utbildning
loto rice
dylikt förkortning
portal office
lars arrhenius konst
magsjuka pa sommaren
med vanlig halsning engelska

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

ladda över dessa på ett USB-minne. 4.1 Upprätta allmän handling Avsnittet går igenom hur en deltagare på en samarbetsyta gör för att upprätta en allmän handling. Endast deltagare med vgr-id kan upprätta allmän handling och måste vid upprättandet använda VGR-net alternativt VPN-uppkoppling.